PENDIDIKAN JARAK JAUH S1 STIK PTIK TA.2017

JUMLAH PESERTA DIK 135 ORANG

LAMA PJJ 16 BULAN

BUKA DIK TGL 30 JAN 2017

TUTUP DIK TGL 17 JULI 2018

TEMPAT PJJ MASING-MASING POLDA DAN STIK PTIK